ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมร่วมเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:12 น.

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย ระดับอำเภอ

ณ ศาลาประชาคมอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย