ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรับข้อเสนอจากตัวแทนผู้เดินเร่ค้าสลากชาวเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:30 น.

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  รับข้อเสนอจากตัวแทนผู้เดินเร่ค้าสลาก

ชาวเลยจำนวน ๑๔,๗๔๕ คน เพื่อขอเป็นผู้แทนจำหน่ายตรงกับกองสลาก หากได้เป็นผู้จำหน่ายตรง จะทำให้ราคาขาย

ฉลากอยู่ที่ ๘๐ บาท ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:57 น.