ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยออกเยี่ยมและให้กำลัง ผู้ประสบภัยวาตภัยพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:57 น.

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดทหารบกเลย และสํานักงานบรรเทาทุกข์และ

ประชานามัยพิทักษ์จังหวัดเลย ออกเยี่ยมและให้กำลัง ผู้ประสบภัยวาตภัยพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน

จังหวัดเลย จำนวน ๑๘๓ ราย และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยวาตภัย  ณ เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน

จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:45 น.