ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยออกเยี่ยมและให้กำลัง ผู้ประสบภัยวาตภัยพื้นที่เทศบาลตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:45 น.

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย

พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดทหารบกเลย และสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จังหวัดเลย

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลย ออกเยี่ยมและให้กำลัง ผู้ประสบภัยวาตภัยพื้นที่เทศบาลตำบลนาแขม อำเภอเมือง

จังหวัดเลย จำนวน ๑๗ ราย และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยวาตภัย  ณ เทศบาลตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย