ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ ๑ สาขาช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์เหล็ก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:06 น.

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สาขาช่าง

ซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ ๑ สาขาช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูผู้สอน องค์กรภาครัฐบาล

เอกชน จาก ๓ แขวง ของ สปป.ลาว ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย