ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมการกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:50 น.

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมการกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อ

การกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ณ ห้องภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย