จังหวัดเลยเปิดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่๘/๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:05 น.

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเปิดโครงการหน่วยบริการจังหวัด

เคลื่อนที่และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่๘/๒๕๕๘ ในการนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและชาวอำเภอท่าลี่ประกอบพิธีเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา ชุดนักเรียน มอบเอกสาร สปก ๔-๐๑ ร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวอำเภอท่าลี่

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย