ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยตรวจเยี่ยมคณะฝึกอบรมหลักสูตร ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ ๑ และ ช่าง เชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2015 เวลา 08:28 น.

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ตรวจเยี่ยมคณะฝึกอบรมหลักสูตร ช่าง

ซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ ๑ และ ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ โดยผู้เข้าฝึกอบรมเป็นครูผู้สอน องค์กรภาครัฐบาล

เอกชน จาก ๓ แขวง ของ สปป.ลาว จำนวน ๓๒ คน และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย