ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดประชุมใหญ่สมาชิกโครงการพัฒนาเด็ก CCF จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2015 เวลา 08:41 น.

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พิธีเปิดประชุมใหญ่สมาชิกโครงการพัฒนาเด็ก CCF จังหวัดเลย ภายใต้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน

CCF ในพระบรมราชูประถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๐๐ คน

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:09 น.