ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการพระราชทานอภัยโทษตาม มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระาาชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2015 เวลา 12:29 น.

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการพระราชทานอภัยโทษตาม

มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระาาชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ศาลจังหวัดเลย

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย