ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:20 น.

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ

ประกันสังคมจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน