ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมโครงการจัดงาน" สัปดาห์ วิสาขบูชาและอัฐมีบูชา" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 11:17 น.

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่า

กาชาดจังหวัดเลยพร้อมด้วยรองนายกฯและคณะกรรมการฯ ร่วมโครงการจัดงาน" สัปดาห์ วิสาขบูชาและอัฐมี

บูชา" ณ ตึก วภ.ธรรมานุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเลย