ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมงานวันวิสาขบูชาวัดศรีบุญเรือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 13:23 น.

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานงานวันวิสาขบูชา  โดยมี

ข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดเลยร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร และออกโรงทานเลี้ยงผู้ร่วม

กิจกรรม ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย