ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีอธิษฐานจิต-เททองหล่อพระบางเมืองเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2015 เวลา 14:56 น.

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมพิธีอธิษฐานจิต-เททองหล่อพระบางเมืองเลย ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง

อำเภอเมือง จังหวัดเลย