ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการศึกออกแบบวาง ผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านครกไผ่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2015 เวลา 15:08 น.

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอ

นะ โครงการศึกออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านครกไผ่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยา