ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ "คนเมืองเลยหัวใจสีขาว ลด ละ เลิก ยาเสพติด" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2015 เวลา 15:35 น.

วันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานเปิดโครงการค่าย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ "คนเมืองเลยหัวใจสีขาว ลด ละ เลิก ยาเสพติด"

ระหว่างวันที่ ๓-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ของศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองเลย

ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ ๒