ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมรับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูปการเมือง และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2015 เวลา 12:19 น.

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘   นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเลย ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาตินำโดย นายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานคณะกรร

มาธิการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูปการเมือง และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย