ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประกาศเจตนารมณ์ " ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง " PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2015 เวลา 13:14 น.

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

เลย พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ " ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง "

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย