ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีตักบาตรสองแผ่นดิน เลย-ไชยบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2015 เวลา 14:52 น.

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีตักบาตรสองแผ่นดิน เลย-ไชยบุรี

เปิดประตูสู่อาเซียน และโครงการความร่วมมือสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง ณ ด่านพรมแดนท่าลี่-แก่นท้าว