ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยยึดร้านอาหารชื่อฮูแปว ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2015 เวลา 13:34 น.

 

 

 

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พล.ต.จุลพจน์ อิทธะรงค์ ผู้อำนวย

การส่วนแผนและประสาน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓ กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)

พล.ต.ต.ศักดา วงศ์ศิริยานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว รองเสนาธิการจังหวัด

ทหารบกเลย นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจป่าไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กว่า ๒๐๐ นาย

เข้าตรวจยึดร้านอาหารชื่อฮูแปว ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า

ได้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก โดยมีข้าราชการตำรวจสังกัด สภ.เมืองเลย รายหนึ่งเป็นผู้

ครอบครอง และเปิดกิจการร้านอาหาร มานานกว่า ๒ ปี