ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยการแถลงข่าว"งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ " PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 16:15 น.

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานการแถลง ข่าว"งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ "

ณ วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ อำเภอด่านซ้าย วัดโพนชัย และถนนแก้วอาสา