ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2015 เวลา 08:39 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานเปิดโครงการสร้างรายได้

และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ตำบลจอมศรี กลุ่มเกษตรกรทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านนาสี

ณ บริเวณที่สาธารณบ้านนาสีหมู่ที่ ๗ ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย