นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 08:25 น.

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการ

สร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนผู้ถูกคุมประพฤติในคดี

ยาเสพติด และผู้ปกครอง จำนวน ๕๐ คน ณ วัดมับมิ่งขวัญ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย