ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่๓/๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 08:31 น.

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่๓/๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย