ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2015 เวลา 15:14 น.

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมหารือข้อ

ราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ของ

รมต.มหาดไทย และรมต.เกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบวิดีมัศน์ทางไกล ณ ห้องภูกระดึงศาลากลางจังหวัดเลย