ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนา และบูรณาการความร่วมมือในการสร้างภาพลักษณ์ให้พื้นที่พิเศษเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 08:47 น.

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่ง

เสริมพัฒนา และบูรณาการความร่วมมือในการสร้างภาพลักษณ์ให้พื้นที่พิเศษเลย เป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเมือง

แห่งการพักผ่อนมาตรฐานสากล ของอาเซียนและโครงข่ายระเบียงเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ

จังหวัดเลย