ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 11:42 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   ประธานประชุมมาตรการลดดอกเบี้ย

เงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย