ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยมอบจักรยาน ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหินเกิ้ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 13:27 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมกับนายกสโมสรไลออนส์จังหวัดเลย

มอบจักรยาน ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนที่ยากจน ณ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอ

วังสะพุง จังหวัดเลย