ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 14:52 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ

โขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย