ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเลย ครั้งที่๓/๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 15:20 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณา

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเลย ครั้งที่๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย