ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ งานบุญบั้งไฟ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ประจำปี ๒๕๕๘ และเปิดตลาดนัดขุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 08:29 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ งานบุญบั้งไฟ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ประจำปี ๒๕๕๘

และเปิดตลาดนัดขุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ ที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย