ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดงาน โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 08:38 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงาน โครงการจัดงาน

ประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามกีฬาตำบลน้ำหมาน บ้านไร่ม่วง ตำบล

น้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย