ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟล้านอำเภอเอราวัณ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 08:45 น.

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟ

ล้านอำเภอเอราวัณ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย