ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (มหานิกาย) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:16 น.

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (มหานิกาย)

โดย พระเดชพระคุณพระเทพมุนี เจ้าคณะภาค ๘ ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.เลย