ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนภูเรือจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2015 เวลา 08:40 น.

วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม

ชุมชนภูเรือจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย