จังหวัดเลยร่วมกิจกรรมเสวนากัลยาณมิตรป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:54 น.

วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

กล่าวต้อนรับกรรมการ ป.ป.ช.และร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเสวนากัลยาณมิตรป.ป.ช.ประจำ

จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย