ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมชุมชนภูเรือ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2015 เวลา 12:27 น.

วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย ณ ห้องประชุมอำเภอภูเรือจังหวัดเลย