ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:09 น.

วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลาง ชั้น ๔