ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:13 น.

วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดค่า

ทดแทนทรัพย์สินเพื่อชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรฎาคม ๒๕๕๘ โครงการระบบส่งน้ำห้วยลิ้นควาย

(ฝั่งขวา) อำเภอนาด้วง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูสวน

ทราย ศาลากลางจังหวัดเลย