ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา นาโยน เพิ่มรายได้” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:44 น.

วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้  ปล่อยปลา

นาโยน เพิ่มรายได้” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ (ข้างวัดโพธิ์ชุม) บ.ปวนพุ  หมู่ที่ 1 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย