ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมทำบุญเปิดอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเลย ๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:29 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานในงานทำบุญเปิดอาคาร

โรงเรียนผู้สูงอายุเลย ๑ (ตำบลกุดป่อง) ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เลย 1 (ตำบลกุดป่อง) วัดสุธัมมิการาม ชุมชนหนองผักก้าม

อ.เมืองเลย