ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:52 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วัดเย็นศรีระธรรมประทีป (วัดป่าเย็นศิริ)  บ้านหมากแข้ง

อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย