ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมซ้อมปั่นจักยานกิจกรรม Bike for Mon PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:40 น.

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมซ้อมปั่นจักยานกิจกรรม Bike for Mon ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย