ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการอบรมระบบ e-bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐในจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:02 น.

 

 

วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมระบบ e-bidding

สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวมแปดชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย