ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมเพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตร กรผู้ยากจน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:47 น.

วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมเพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุน

หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรผู้ยากจน ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย