ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. / กชช.๒ค ระดับจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:50 น.

วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   ประธานประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บ

ข้อมูล จปฐ. / กชช.๒ค ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย