ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การสัมมนาปฐมนิเทศครู และโครง การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:45 น.

วันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

" การสัมมนาปฐมนิเทศครู และโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ "

ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย