ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเลยครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:58 น.

วันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   ประธานประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด

เลยครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย