ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประธานประชุมเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดระเบียบสถาบันการศึกษา ด้วย ระบบการประชุมทางไกล (video conference) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:54 น.

วันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมเคลื่อนการดำเนินโครงการจัด

ระเบียบสถาบันการศึกษา ด้วยระบบการประชุมทางไกล (video conference) ณ ห้องประชุม O.N.K ตำรวจภูธร จังหวัดเลย