ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วย เหลือเกษตรกร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:43 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ

ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนระดับจังหวัด จังหวัดเลย

ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย